Nisan 10 2019

Dünya Mutfağı

Dünya mutfağı kavramı, Yerel Mutfak kavramı ile karıştırılmaktadır. Yerel Mutfak; milli, yöresel, yerel olarak bölgelere göre çeşitlenmiş yemek pişirme ve lezzet sunum yöntemlerini tanımlar. Ancak bu tanım dünya mutfağını tarif etmekte tek başına yeterli değildir.

Dünya mutfağı denilince ilk olarak tüm dünyada popüler olan ve tüketilebilen ülke mutfakları akla gelir .
Mutfak terimi, çoğunlukla belirli bir kültürle özdeşleşmiş karakteristik yemek pişirme yöntem ve gelenekleri manasına gelmektedir. Dünya mutfakları kullanılan malzemeler, farklı iklim ve eko sistemler, pişirme metotları, gelenekleri ve kültürel yönlerden birbirinden farklılık gösterebilir. Yörelik yiyecek hazırlama adet ve gelenekleri ile kullanılan malzemeler sıklıkla belirli bir coğrafi bölgeye hastır ve yerel mutfaklar genellikle kaynaklandıkları bölgenin coğrafi adı ile adlandırılırlar. Son yüzyılda besin koruma, depolama, üretim ve sevkiyat alanlarında kayda değer gelişmeler olmuştur ve günümüzde pek çok ülke, şehir ve bölgede kendi geleneksel mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarına da erişim olanaklıdır.

Kısacası Dünya’nın bir çok bölgesinden popüler yemekeleri Riviera Menüsünde bulabilirsiniz.